Nieuws

Zwanger tussen 2005 en 2008 en als zelfstandige werkzaam, dan kunt u tot 30-09-2018 een compensatie aanvragen.

17 mei 2018, 12:23

Werkte u in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 als zelfstandige en bent u in die periode bevallen? Dan heeft u destijds geen ZEZ-uitkering ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. Op 17 oktober 2017 heeft de minister…

Lees meer

Btw teruggave dubieuze debiteuren vereenvoudigd

13 februari 2017, 09:58

Vanaf 2017 geldt dat uiterlijk één jaar na datum van opeisbaarheid is btw teruggaaf mogelijk via aftrek in de btw aangifte. Als eerder vaststaat dat niet betaald zal worden, kan de btw op dat moment teruggevraagd worden.  

Lees meer

Verandering in box 3 vanaf 1 januari 2017

09 december 2016, 12:09

Als gevolg van de lage rentestanden heeft de regering besloten om de heffing in box 3 te veranderen. Vanaf 01-01-2017 wordt de grondslag voor de heffing meer in lijn met de werkelijk behaalde rendementen. Overigens betekent dit niet dat het werkelijk behaald resultaat belast wordt, er wordt nog steeds geacht…

Lees meer

Subsidie voor werknemers met minimumloon

25 november 2016, 10:51

Als u in 2017 een werknemer heeft die een gemiddeld uurloon gelijk of net iets meer heeft, dan heeft u vanaf 2017 recht op een subsidie genaamd "lage-inkomensvoordeel"(LIV) Voorwaarden: de werknemer wordt voor minstens 1.248 verloonde uren in de administratie opgenomen in een kalenderjaar; de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd…

Lees meer

Wet DBA is uitgesteld

25 november 2016, 10:37

Wet DBA is uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers hoeven tot deze tijd niet te vrezen voor problemen met de Belastingdienst.

Lees meer

KIA, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

10 november 2016, 11:18

Wilt u als ondernemer in 2016 nog in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? Zorg ervoor dat u dan voor meer dan € 2300,- geïnvesteerd hebt. Dit bedrag mag ook geïnvesteerd zijn in meerdere bedrijfsmiddelen, mits deze bedrijfsmiddelen een hogere waarde dan € 450,- hebben. Heeft u voldaan aan de voorwaarden…

Lees meer

Terugbetaling aandelenkapitaal door BV naar privé

10 november 2016, 11:04

Sinds de invoering van de flex-BV hoeft uw BV nier meer over een minimum aandelenkapitaal te beschikken. Het teveel aan kapitaal kan belastingvrij terugbetaald worden aan de aandeelhouder(s). Hiervoor is een statutenwijziging vereist. Nadat dit besluit door de aandeelhouders genomen is moet dit beluit ook door de directie worden goedgekeurd. De…

Lees meer

Afschaffing pensioen in eigen beheer DGA

31 oktober 2016, 10:01

Per 1 januari 2017 wordt het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) gefaseerd afgeschaft. De komende drie jaar zal een korting op de te betalen inkomstenbelasting worden gegeven. De korting in 2017 bedraagt 34,5%. In 2018 en 2019 wordt deze korting verlaagd naar respectievelijk 25% en 19%. Als het…

Lees meer

Veranderingen in de bijtelling auto

14 oktober 2016, 17:17

Vanaf 1 januari 2017 verandert de bijtelling voor nieuwe auto’s. Vanaf deze datum zijn er nog maar twee bijtellingspercentages. Voor ieder auto die geen uitstoot heeft, de elektrische auto en auto op waterstof, geldt een bijtellingspercentage van 4%. Voor iedere andere auto, ook de (plug-in) hybride auto’s, die uitstoot heeft…

Lees meer

Vrijstelling schenking € 100.000 in 2017

14 oktober 2016, 17:11

Zoals de zaken er nu voor staan is het vanaf 2017 weer mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning. Een voorwaarde hierbij is dat de schenking gedaan wordt aan een persoon in de leeftijd…

Lees meer

Neem contact met ons op

0492 - 545 324

  • Of vul het formulier in:

    Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Wilt u besparen op uw boekhouding?
SBA werkt met vaste tarieven.

Vraag een offerte aan en vergelijk zelf!

Met SBA kunt u
Online boekhouden

Als accountancykantoor begrijpen wij als geen ander dat u zo min mogelijk tijd wilt verliezen aan uw boekhouding. Online boekhouden draagt eraan bij dat u uw aandacht zoveel mogelijk kunt toeleggen op uw eigen vakgebied.

Lees meer